หน้าที่ของหน่วยความจำหลัก

            หน่วยความจำหลัก มีหน้าที่ ในการเก็บ ข้อมูล และโปรแกรม ที่จะให้ ซีพียู เรียกไป ใช้งานได้ 
หน่วยความจำหลัก เป็นอุปกรณ์ ที่ทำมาจาก ไอซี เช่นเดียวกัน วงจร หน่วยความจำ เก็บข้อมูล ในรูปตัวเลข ฐานสอง ซึ่งก็ คือสัญญาณ ทางไฟฟ้า การเก็บข้อมูล จะเก็บรวมกัน เป็นกลุ่ม เช่น 8 บิต รวมกัน เป็น 1 ไบต์ หน่วยความจำ จะมีที่เก็บได้ เป็นจำนวนมาก เช่นใน เครื่องคอมพิวเตอร์ มี           หน่วย ความจำหลัก 8 เมกะไบต์ หมายถึง สามารถ เก็บข้อมูล หรือคำสั่งได้ 8 x 1024 x 1024 ไบต์ นั่นเอง (ประมาณ 2000 หน้ากระดาษ)
            การเก็บข้อมูล ในหน่วยความจำเก็บ โดยกำหนด ตำแหน่งที่อยู่ข้อมูล (address) ซีพียู จะเขียน หรืออ่านข้อมูล ในหน่วยความจำ ต้องอ้าง ตำแหน่งที่อยู่ โดยปกติ ซีพียู จะอ้างอิง ข้อมูลที่ ตำแหน่งที่ อยู่ใดๆ ได้ทันที การอ้าง ตำแหน่ง ที่อยู่ข้อมูล แบบนี้ เรียกว่า การเข้าถึง โดยสุ่ม (random access)

 

 

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องอาศัยหน่วยความจำหลักเพื่อใช้เก็บข้อมูลและคำสั่งซีพียูมีการทำงานเป็นวงรอบโดยการคำสั่งจากหน่วยความจำหลักมาแปลความหมายแล้วกระทำตาม เมื่อทำเสร็จก็จะนำผลลัพธ์มาเก็บในหน่วยคำจำหลัก ซีพียูจะกระทำตามขั้นตอนเช่นนี้เรื่อย ๆ ไปอย่างรวดเร็ว เรียกการทำงานลักษณะนี้ว่า วงรอบของคำสั่ง
จากการทำงานเป็นวงรอบของซีพียูนี้เอง การอ่างเขียนข้อมูลลงในหน่วยความจำหลักจะต้องทำได้รวดเร็ว เพื่อให้ทันการทำงานของซีพียู โดยปกติถ้าให้ซีพียูทำงานความถี่ของสัญญาณนาฬิกา 33 เมกะเฮิรตซ์ หน่วยความจำหลักที่ใช้ทั่วไปมักจะมีความเร็วไม่ทัน ดังนั้นกลไกของซีพียูจึงต้องชะลอความเร็วลงด้วยการสร้างภาวะรอ (wait state) การเลือกซื้อไมโครคอมพิวเตอร์จึงต้องพิจารณาดูว่ามีภาวะรอในการทำงานด้วยหรือไม่
หน่วยความจำหลักที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์จึงต้องกำหนดคุณลักษณะ ในเรื่องช่วงเวลาเข้าถึงข้อมูล (access time) ค่าที่ใช้ทั่วไปอยู่ในช่วงประมาณ 60 นาโนวินาที ถึง 125 นาโนวินาที ( 1 นาโนวินาทีเท่ากับ 10-9 วินาที) แต่อย่างไรก็ตาม มีการพัฒนาให้หน่วยความจำสามารถใช้กับซีพียูที่ทำงานเร็วขนาด 33 เมกะเฮิรตซ์ ได้ โดยการสร้างหน่วยความจำพิเศษมาคั่นกลางไว้ ซึ่งเรียกว่า หน่วยความจำแคช (cache memory) ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่เพิ่มเข้ามาเพื่อนำชุดคำสั่ง หรือข้อมูลจากหน่วยความจำหลักมาเก็บไว้ก่อน เพื่อให้ซีพียูเรียกใช้ได้เร็วขึ้น
การแบ่งประเภทหน่วยความจำหลัก ถ้าแบ่งตามลักษณะการเก็บข้อมูล กล่าวคือถ้าเป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลไว้แล้ว หากไฟฟ้าดับ คือไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้กับวงจรหน่วยความจำ ข้อมูลที่เก็บไว้จะหายไปหมด เรียกหน่วยความจำประเภทนี้ว่า หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ (volatile memory) แต่ถ้าหน่วยความจำเก็บข้อมูลได้โดยไม่ขึ้นกับไฟฟ้าที่เลี้ยงวงจร ก็เรียกว่า หน่วยความจำไม่ลบเลือน (nonvolatile memory)
แต่โดยทั่วไปการแบ่งประเภทของหน่วยความจำจะแบ่งตามสภาพการใช้งาน เช่น ถ้าเป็นหน่วยความจำที่เขียนหรืออ่านข้อมูลได้ การเขียนหรืออ่านจะเลือกที่ตำแหน่งใดก็ได้ เราเรียกหน่วยความจำประเภทนี้ว่า แรม (Random Access Memory: RAM) แรมเป็นหน่วยความจำแบบลบเลือนได้ และหากเป็นหน่วยความจำที่ซีพียูอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถเขียนลงไปได้ ก็เรียกว่า รอม (Read Only Memory : ROM) รอมจึงเป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมไว้ถาวร เช่นเก็บโปรแกรมควบคุมการจัดการพื้นฐานของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ (bios) รอมส่วนใหญ่เป็นหน่วยความจำไม่ลบเลือนแต่อาจยอมให้ผู้พัฒนาระบบลบข้อมูลและเขียนข้อมูลลงไปใหม่ได้ การลบข้อมูลนี้ต้องทำด้วยกรรมวิธีพิเศษ เช่น ใช้แสงอุลตราไวโลเล็ตฉายลงบนผิวซิลิกอน หน่วยความจำประเภทนี้มักจะมีช่องกระจกใสสำหรับฉายแสงขณะลบ และขณะใช้งานจะมีแผ่นกระดาษทึบปิดทับไว้ เรียกหน่วยความจำประเภทนี้ว่า อีพร็อม (Erasable Programmable Read Only Memory : EPROM)

edit @ 23 Feb 2011 09:04:20 by Monster Mafia

Comment

Comment:

Tweet

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีีดีดีดีีดีดีดีดีดีดีดีดีดีีีดีดีดีดีดีดดีดีดี

#516 By ปดกด (61.19.123.222|61.19.123.222) on 2015-08-17 11:20

สวยtongue tongue

#515 By แฟ (202.29.179.179|202.29.179.179) on 2015-08-17 09:58

#514 By (202.29.179.179|202.29.179.179) on 2015-08-17 09:58

open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#513 By (202.29.179.179|202.29.179.179) on 2015-08-17 09:57

สุดยอด

#512 By (180.180.119.212|180.180.119.212) on 2015-07-27 11:43

#511 By (49.230.211.159|49.230.211.159) on 2015-06-27 15:03

ควาย

#510 By รสิตา (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 14:05

อะไร

#509 By (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 14:04

หน้าที่ของหน่วยความจำหลัก | The Monster Mafia

#508 By Rasita (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 14:03

#507 By hgjuyhk (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 14:01

ตอบมั้งสิ

#506 By ฟ้า (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 13:57

จัยคร่า

#505 By (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 13:55

น่ารักอะconfused smile confused smile

#504 By (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 13:55

#503 By (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 13:54

เอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

#502 By รสิตา (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 13:54

#501 By น่ารักอ่ะ (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 13:54

บ้าquestion question question question

#500 By (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 13:52

เหี้ย ควย

#499 By (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 13:52

อีควายembarrassed double wink tongue sad smile

#498 By (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 13:51

อีควายembarrassed double wink tongue sad smile

#497 By (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 13:51

#496 By รสิตา (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 13:50

บ้า

#495 By (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 13:49

ตลกconfused smile confused smile confused smile confused smile sad smile sad smile sad smile angry smile angry smile

#494 By (202.29.179.111|202.29.179.111) on 2015-06-25 13:47

#493 By (182.93.205.18|182.93.205.18) on 2015-06-22 14:23

#492 By (125.26.64.223|125.26.64.223) on 2015-06-14 17:45

#491 By 01 (106.0.210.68|106.0.210.68) on 2015-03-10 09:25

 

#490 By (202.29.179.46|202.29.179.46) on 2014-07-25 09:10

555

#489 By kragkai (124.122.236.149|10.0.0.39, 124.122.236.149) on 2014-07-21 13:19

angry smile surprised smile 555+ตูน"พรวัลคับ

#488 By (110.77.210.89|172.16.6.87, 110.77.210.89) on 2014-06-18 09:36

  หลง.... (สายหมอปโซนอ่างทอง) big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue embarrassed surprised smile wink double wink cry

#487 By (110.77.210.89|172.16.6.87, 110.77.210.89) on 2014-06-18 09:35

confused smile

#486 By (1.179.151.217|192.168.20.154, 1.179.151.217) on 2014-06-16 13:35

รัก

#485 By (103.10.230.195|103.10.230.195) on 2014-06-16 11:49

#484 By (1.2.247.113|192.168.9.63, 1.2.247.113) on 2014-06-16 11:24

tongue question surprised smile wink double wink cry cry

#483 By (110.77.143.158|110.77.143.158) on 2014-06-11 11:02

ดเ้้่าีา้่าา่าพกเะัะะัtongue

#482 By (110.77.143.158|110.77.143.158) on 2014-06-11 11:01

#481 By (110.77.226.116|10.0.1.65, 110.77.226.116) on 2014-06-05 15:45

#480 By (202.29.178.96|202.29.178.96) on 2014-06-03 09:58

ดอดอดอดอดอดอดอ

#479 By เด็กเลี้ยงวัว (61.7.240.166|10.0.6.139, 61.7.240.166) on 2014-05-22 12:42

ฟฟฟฟbig smile open-mounthed smile confused smile angry smile tongue question embarrassed

#478 By ชายแบงค์หัวตัด (61.7.240.166|10.0.6.139, 61.7.240.166) on 2014-05-22 12:41

wink surprised smile surprised smile

#477 By (61.7.240.166|10.0.6.139, 61.7.240.166) on 2014-05-22 12:40

Bookmarked!!, I like your website!

#476 By soldes bottes ugg (202.105.61.227) on 2013-11-03 16:01

This is a really good read for me, thank you!

#475 By bottes harley davidson pour femme (202.105.61.227) on 2013-11-03 02:50

Id like to find out more? Id want to find out some additional information.

#474 By zalando (202.105.61.227) on 2013-11-02 17:34

I like this post, enjoyed this one appreciate it for putting up.

#473 By Carte R4i Gold Pro pour 3DS V6.1.0 DS v1.4.5 (219.136.102.208) on 2013-11-01 05:22

I am delighted that I found this web site, precisely the right information that I was searching for!

#472 By bottes hunter (219.136.102.208) on 2013-10-31 05:54

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work.

#471 By magasin ugg paris adresse (202.105.62.162) on 2013-10-30 21:27

           

#470 By (58.97.76.80) on 2013-10-28 09:55

I am delighted that I found this web site, precisely the right information that I was searching for!

#469 By chaussures ugg australia (14.121.28.138) on 2013-10-20 18:45

-post-*.html

#468 By manuel neuer trikot (14.150.73.230) on 2013-09-27 14:12

ForumMemberProfile/show/

#467 By adidas trikot erstellen (14.150.73.230) on 2013-09-27 05:33