2. หน่วยความจำที่เขียนหรืออ่านข้อมูลได้
           การเขียนหรืออ่านจะเลือกที่ตำแหน่งใดก็ได้ เราเรียกหน่วยความจำประเภทนี้ว่า แรม (Random Access Memory: RAM) แรมเป็น หน่วยความจำแบบลบเลือนได้
          เป็นหน่วยความจำหลักที่สามารถนำโปรแกรม และข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอก หรือหน่วยความจำรองมาบรรจุไว้ หน่วยความจำแรมนี้ต่างจากรอมที่สามารถเก็บข้อมูลได้ เฉพาะเวลาที่มีไฟฟ้าเลี้ยงวงจรอยู่เท่านั้น หากปิดเครื่องข้อมูล จะหายได้หมดสิ้น เมื่อเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง จึงจะนำข้อมูลหรือโปรแกรมมาเขียนใหม่อีกครั้ง
          หน่วยความจำแรมมีขนาดแตกต่างกันออกไป หน่วยความจำชนิดนี้บางครั้งเรียกว่า read write memory ซึ่งหมายความว่า ทั้งอ่านและบันทึกได้ หน่วยความจำเป็บแรมที่ใช้อยู่สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. ไดนามิกแรมหรือดีแรม (Dynamic RAM : DRAM)
          DRAM จะทำการเก็บข้อมูลในตัวเก็บประจุ ( Capacitor ) ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการ refresh เพื่อ เก็บข้อมูลให้
คงอยู่ โดยการ refresh นี้ ทำให้เกิดการหน่วงเวลาขึ้นในการเข้าถึงข้อมูล และก็เนื่อง จากที่มันต้อง refresh ตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เอง จึงเป็นเหตุให้ได้ชื่อว่า Dynamic RAM ปัจจุบันนี้แทบจะหมดไปจากตลาดแล้ว
          ปัจจุบันมีการคิดค้นดีแรมขึ้นใช้งานอยู่หลายชนิด เทคโนโลยีในการพัฒนาหน่วยความจำประเภทแรม เป็นความพยายามลดเวลา ในส่วนที่สองของการอ่านข้อมูล นั่นก็คือช่วงวงรอบการทำงาน ดังนี้         
           Fast Page Mode DRAM (FPM DRAM)
               FPM นั้น ก็เหมือนๆกับ DRAM เพียงแต่ว่า มันลดช่วงการหน่วงเวลาในขณะเข้าถึงข้อมูลลง ทำให้มัน มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสูงกว่า DRAM ปกติ โดยที่สัญญาณนาฬิการปกติในการเข้าถึงข้อมูล จะเป็น 6-3-3-3 ( Latency เริ่มต้นที่ 3 clock พร้อมด้วย 3 clock สำหรับการเข้าถึง page ) และสำหรับระบบแบบ 32 bit จะมีอัตราการส่งถ่ายข้อมูลสูงสุด 100 MB ต่อวินาที ส่วนระบบแบบ 64 bit จะมีอัตราการส่งถ่ายข้อมูลสูงสุดที่ 200 MB ต่อวินาที เช่นกันครับ ปัจจุบันนี้ RAM ชนิดนี้ก็แทบจะหมดไปจากตลาดแล้ว แต่ก็ยังคงเห็นได้บ้างและมักจะมีราคา ที่ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับ RAM รุ่นใหม่ๆ เนื่องจากที่ว่า ปริมาณที่มีในท้องตลาดมีน้อยมาก ทั้งๆที่ ยังมีคนที่ต้องการใช้ RAM ชนิดนี้อยู่
           Extended-Data Output (EDO)
               DRAM หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Hyper-Page Mode DRAM ซึ่งพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดยการที่มันจะอ้างอิงตำแหน่ง ที่อ่านข้อมูลจากครั้งก่อนไว้ด้วย ปกติแล้วการดึงข้อมูลจาก
RAM ณ ตำแหน่งใดๆ มักจะดึงข้อมูล ณ ตำแหน่งที่อยู่ใกล้ๆ จากการดึงก่อนหน้านี้ เพราะงั้น ถ้ามีการอ้างอิง ณ ตำแหน่งเก่าไว้ก่อน ก็จะทำให้ เสียเวลาในการเข้าถึงตำแหน่งน้อยลง และอีกทั้งมันยังลดช่วงเวลาของ CAS latency ลงด้วย และด้วยความสามารถนี้ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลดีขึ้นกว่าเดิม กว่า 40% เลยทีเดียว และมีความ สามารถโดยรวมสูงกว่า FPM กว่า 15%
              EDO จะทำงานได้ดีที่ 66MHz ด้วย Timming 5-2-2-2 และ ก็ยังทำงานได้ดีเช่นกันถึงแม้จะใช้งานที่ 83MHz ด้วย Timming นี้ และหากว่า chip EDO นี้ มีความเร็วที่สูงมากพอ ( มากกว่า 50ns ) มันก็สามารถใช้งานได้ ณ 100 MHz ที่ Timming 6-3-3-3 ได้อย่างสบาย อัตราการส่งถ่ายข้อมูลสูงสุดของ DRAM ชนิดนี้อยู่ที่ 264M ต่อวินาที
              EDO RAM เองก็เช่นกัน ณ ปัจจุบันนี้ ก็หาได้ค่อนข้างยากแล้วในท้องตลาด เนื่องจากบริษัทผู้ผลิต หยุดผลิต หรือ ผลิตในปริมาณน้อยลงแล้ว เพราะหันไปผลิต RAM รุ่นใหม่ๆ แทน ทำให้ราคาเมื่อเทียบเป็น เมกต่อเมก กับ SDRAM จึงแพงกว่า

Burst EDO (BEDO) DRAM
               BEDO ได้เพิ่มความสามารถขึ้นมาจาก EDO เดิม คือ Burst Mode โดยหลังจากที่มันได้ address ที่ต้องการ address แรกแล้ว มันก็จะทำการ generate อีก 3 address ขึ้นทันที ภายใน 1 สัญญาณนาฬิกา ดังนั้นจึงตัดช่วงเวลาในการรับ address ต่อไป เพราะฉะนั้น Timming ของมันจึงเป็น 5-1-1-1 ณ 66 MHz
               BEDO ไม่เป็นที่แพร่หลาย และได้รับความนิยมเพียงระยะเวลาสั้นๆ เนื่องมาจากว่าทาง Intel ตัดสินใจใช้ SDRAM แทน EDO และไม่ได้ใช้ BEDO เป็นส่วนประกอบในการพัฒนา chipset ของตน ทำให้บริษัทผู้ผลิตต่างๆ หันมาพัฒนา SDRAM กันแทน
           Synchronous DRAM (SDRAM)
               SDRAM นี้ จะต่างจาก DRAM เดิม ตรงที่มันจะทำงานสอดคล้องกับสัญญาณนาฬิกา สำหรับ DRAM เดิมจะทราบตำแหน่งที่จะอ่าน ก็ต่อเมื่อเกิดทั้ง RAS และ CAS ขึ้น แล้วจึงทำการ ไปอ่านข้อมูล โดยมีช่วงเวลาในการ
เข้าถึงข้อมูล ตามที่เราๆมักจะได้เห็นบน chip ของตัว RAM เลย เช่น -50 , -60, -80 โดย -50 หมายถึง ช่วงเวลา
เข้าถึง ใช้เวลา 50 นาโนวินาทีเป็นต้น แต่ว่า SDRAM จะใช้สัญญาณนาฬิกาเป็นตัวกำหนดการทำงาน โดยจะใช้ความถี่
ของสัญญาณเป็นตัวระบุ SDRAM จะทำงานตามสัญญาณนาฬิกาขาขึ้น เพื่อรอรับตำแหน่งที่ต้องการให้มันอ่าน
แล้วจากนั้น มันก็จะไปค้นหาให้ และให้ผลลัพธ์ออกมา หลังจากได้รับตำแหน่งแล้ว เท่ากับ ค่า CAS เช่น CAS 2 ก็คือ หลังจากรับตำแหน่งที่จะอ่านแล้ว มันก็จะให้ผลลัพธ์ออกมา ภายใน 2 ลูกของสัญญาณนาฬิกา
               SDRAM จะมี Timming เป็น 5-1-1-1 ซึ่งแน่นอน มันเร็วพอๆ กันกับ BEDO RAM เลยทีเดียว แต่ว่ามันสามารถ ทำงานได้ ณ 100 MHz หรือ มากกว่า และมีอัตราการส่งถ่ายข้อมูลสูงสุดอยู่ที่ 528 M ต่อวินาที
           DDR SDRAM ( หรือ ที่เรียกกันว่า SDRAM II )
               DDR DRAM นี้ แยกออกมาจาก SDRAM โดยจุดที่ต่างกันหลักๆ ของทั้งสองชนิดนี้คือ DDR SDRAM นี้ สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งขาขึ้น และ ขาลง ของสัญญาณนาฬิกา เพื่อส่งถ่ายข้อมูล นั่นก็ทำให้อัตราส่งถ่ายเพิ่มได้ถึงเท่าตัว ซึ่งจะมีอัตราส่งถ่ายข้อมูลสูงสุดถึง 1 G ต่อวินาทีเลยทีเดียว
           Rambus DRAM (RDRAM)
               ชื่อของ RAMBUS เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท RAMBUS Inc. ซึ่งตั้งขึ้นมาตั้งแต่ยุค 80 แล้ว เพราะฉะนั้น ชื่อนี้ ก็ไม่ใช่ชื่อที่ใหม่อะไรนัก โดยปัจจุบันได้เอาหลักการของ RAMBUS มาพัฒนาใหม่ โดยการลด pin, รวม static buffer, และ ทำการปรับแต่งทาง interface ใหม่ DRAM ชนิดนี้ จะสามารถทำงานได้ทั้งขอบขาขึ้นและลง ของสัญญาณนาฬิกา และ เพียงช่องสัญญาณเดียว ของหน่วยความจำแบบ RAMBUS นี้ มี Performance มากกว่าเป็น
3 เท่า จาก SDRAM 100MHz แล้ว และ เพียงแค่ช่องสัญญาณเดียวนี้ก็มีอัตราการส่งถ่ายข้อมูลสูงสุดถึง 1.6 G ต่อวินาที               ถึงแม้ว่าเวลาในการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่มของRAMชนิดนี้จะช้า แต่การเข้าถึงข้อมูลแบบต่อเนื่องจะเร็วมากๆ ซึ่งหากว่า RDRAM นี้มีการพัฒนา Interface และ มี PCB ที่ดีๆ แล้วละก็ รวมถึง Controller ของ Interface ให้สามารถใช้งานมันได้ถึง 2 ช่องสัญญาณแล้วหล่ะก็ มันจะมีอัตราส่งถ่ายข้อมูลเพิ่มเป็น 3.2 G ต่อวินาทีและหากว่า
สามารถใช้งานได้ถึง 4 ช่องสัญญาณ ก็จะสามารถเพิ่มไปถึง 6.4 G ต่อวินาที มหาศาลเลย
2. Static Random Access Memory (SRAM)

              จะต่างจาก DRAM ตรงที่ว่า DRAM จะต้องทำการ refresh ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา แต่ในขณะที่ SRAM จะเก็บข้อมูลนั้นๆ ไว้ และจะไม่ทำการ refresh โดยอัตโนมัติ ซึ่งมันจะทำการ refresh ก็ต่อเมื่อ สั่งให้มัน refresh เท่านั้น ซึ่งข้อดีของมัน ก็คือความเร็ว ซึ่งเร็วกว่า DRAM ปกติมาก แต่ก็ด้วยราคาที่สูงกว่ามาก จึงเป็นข้อด้อยของมันเช่นกัน

Comment

Comment:

Tweet

ojkfhefmfxj87ngtvcscvvgh

#168 By (182.53.61.165|182.53.61.165) on 2014-09-09 13:40

#167 By wigeret (182.53.61.165|182.53.61.165) on 2014-09-09 13:40

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
Camisas D&G Hombre http://outwardboundindo.org/es-tiendas/Camisas-D&G-Hombre.html

#166 By Camisas D&G Hombre (222.77.228.233) on 2013-11-13 14:34

Zapatos Hermes
Chaquetas Louis Vuitton Mujer http://www.indusgroup.co.in/es-salida/Chaquetas-Louis-Vuitton-Mujer.html

#165 By Chaquetas Louis Vuitton Mujer (110.85.113.138) on 2013-11-13 03:59

Zapatos Gucci Mujer
Cinturones Chanel http://yianthehandyman.co.uk/comprar-es/Cinturones-Chanel.html

#164 By Cinturones Chanel (110.85.113.138) on 2013-11-13 03:13

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
Chaquetas G-Star Hombre http://flightyatra.net/salida-es/Chaquetas-G-Star-Hombre.html

#163 By Chaquetas G-Star Hombre (110.85.106.103) on 2013-11-12 10:20

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
Sueter Chanel http://www.olsbbsr.org/es-categoria/Sueter-Chanel.html

#162 By Sueter Chanel (27.159.231.14) on 2013-11-11 18:16

หน่วยความจำที่เขียนหรืออ่านข้อมูลได้ | The Monster Mafia <a href="http://www.olsbbsr.org/es-categoria/Chaquetas-Burberry-Nino.html" title="Chaquetas Burberry Nino">Chaquetas Burberry Nino</a>

#161 By Chaquetas Burberry Nino (216.244.75.215, 202.71.101.182) on 2013-11-11 13:49

หน่วยความจำที่เขียนหรืออ่านข้อมูลได้ | The Monster Mafia Camisetas Franklin Marshall Mujer http://www.vidyatikari.in/compras-es/Camisetas-Franklin-Marshall-Mujer.html

#160 By Camisetas Franklin Marshall Mujer (201.248.116.31) on 2013-11-11 05:56

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
moncler femme 2012 http://www.kbbottlecaps.com/giubbotti-moncler-it/moncler-femme-2012.html

#159 By moncler femme 2012 (120.33.245.23) on 2013-11-10 19:04

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
moncler doudoune femme http://www.freshberry-me.com/Norway-moncler-Doudoune/moncler-outlet-c-52.html

#158 By moncler doudoune femme (120.33.245.23) on 2013-11-10 19:01

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
Outlet moncler milano http://dieselsindo.com/Moncler-doudoune-Denmark/moncler-piumini-p-175.html

#157 By Outlet moncler milano (120.33.245.23) on 2013-11-09 03:14

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
moncler outlet madrid http://www.onenessfoundation.org/moncler-bambino-it/moncler-outlet-madrid.html

#156 By moncler outlet madrid (120.43.20.254) on 2013-11-08 15:33

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
ugg care instructions http://www.hildredcomputers.com

#155 By ugg care instructions (222.77.226.78) on 2013-11-07 19:43

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
Moncler billige mand http://www.castlerockcatcare.com/Denmark-moncler-piumini/Moncler-outlet-c-55.html

#154 By Moncler billige mand (120.43.20.254) on 2013-11-07 07:58

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
canada goose toronto http://www.indiawoodart.com/canada-goose-jacket/canada-goose-toronto.html

#153 By canada goose toronto (110.85.69.171) on 2013-11-07 00:43

หน่วยความจำที่เขียนหรืออ่านข้อมูลได้ | The Monster Mafia <a href="http://www.thedessertguys.com" title="ugg kids boots sale">ugg kids boots sale</a>

#152 By ugg kids boots sale (190.36.25.36) on 2013-11-06 23:47

หน่วยความจำที่เขียนหรืออ่านข้อมูลได้ | The Monster Mafia <a href="http://www.chefscatering.ca/canada-goose-sale/Canada-degagement-oie.html" title="Canada degagement oie">Canada degagement oie</a>

#151 By Canada degagement oie (221.178.189.240) on 2013-11-06 04:54

หน่วยความจำที่เขียนหรืออ่านข้อมูลได้ | The Monster Mafia <a href="http://www.onenessfoundation.org/moncler-bambino-it/moncler-koln.html" title="moncler koln">moncler koln</a>

#150 By moncler koln (117.25.240.113) on 2013-11-05 12:56

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
carrera sunglass http://www.finewoodventech.com.au/brand-sunglasses/carrera-sunglass.html

#149 By carrera sunglass (110.85.113.63) on 2013-11-04 05:03

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
longchamp outlet http://tinyurl.com/lmbags

#148 By longchamp outlet (110.85.69.112) on 2013-11-04 01:21

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
nike blazer hi http://ethanssin.com/nike-blazer/nike-blazer-hi.html

#147 By nike blazer hi (120.43.4.30) on 2013-11-02 19:06

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
christian louboutin uk sale http://www.mdc-ltd.co.uk/images/christian-louboutin/christian-louboutin-uk-sale.html

#146 By christian louboutin uk sale (120.33.244.190) on 2013-10-26 21:16

It has the vital that you do not forget- typically the variations a person help to make to some much more alkaline food plan definitely will develop your wellbeing. A completely set of alkaline urate crystals food items will be readily entirely on set through keying in within all those only two terms. Even while cancer malignancy provides numerous triggers quite possibly the most important trigger is without a doubt whatever we have regular because express in our healthiness might be precisely associated with our own nutritional options.

#145 By Burberry jackets can make you charming in public (192.99.3.173) on 2013-10-24 02:42

Picking with Nike, The puma company not to mention Adidas Minimal little league Trainers is largely any topic from trying every different branded along with in need of any sneaker formulated on your a number of using pattern..

#144 By Parajumpers salg (192.99.3.183) on 2013-10-23 10:36

Offer Mulberry Purses and handbags individual adult females, which will provide help to mulberry shop without a doubt buy acceptable sensation from develop and even brand.

#143 By piumini Woolrich (192.99.3.183) on 2013-10-23 03:34

Yeah ! life is like riding a bicycle. You will not fall unless you stop pedaling!!

#142 By bottes ugg homme (219.136.102.20) on 2013-10-22 05:20

Barbour jerkin variety can guide you to refuse up against the hard storms regarding conditions while you're released. Barbour outfits are usually the majority organisation and also safety apparel.

#141 By crowsnest-highway.ca (192.99.3.173) on 2013-10-22 00:51

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia

#140 By Michael Kors Bags Australia (198.27.68.188) on 2013-10-17 03:43

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia

#139 By www.taasa.org.au/images/upload/collect.html (198.27.68.188) on 2013-10-16 21:07

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia

#138 By Nike Free Run 3 Womens (198.27.68.188) on 2013-10-16 16:01

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia

#137 By nike blazer limited (27.153.209.202) on 2013-10-06 09:21

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
images of red bottom heels http://www.kennedy-rs.com/christian-louboutin/images-of-red-bottom-heels.html

#136 By images of red bottom heels (110.86.166.73) on 2013-10-03 02:53

story.php?title=

#135 By camisetas frikis bebe (14.147.205.88) on 2013-09-29 10:12

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia

#134 By nike jersey cheap (120.43.8.12) on 2013-09-25 13:27

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia

#133 By ugg boots for girls on sale (121.205.199.46) on 2013-09-25 09:47

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia

#132 By ugg boots store reviews (222.77.204.150) on 2013-09-25 07:17

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia

#131 By ugg official site (110.86.185.140) on 2013-09-24 23:16

As soon as this individual come back because of surgical treatments, these folks at the same time no longer.

#130 By uocc.ca/shop/WebServices3.aspx (117.26.252.234) on 2013-09-22 06:58

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia

#129 By ultra short classic ugg boots (222.77.207.110) on 2013-09-20 08:15

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia

#128 By UGG 5597 Black Oliviya (222.77.212.51) on 2013-09-19 18:08

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia

#127 By womens ugg boots (222.77.212.51) on 2013-09-19 10:21

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
Tiffany and Co http://www.gforcead.com

#126 By Tiffany and Co (121.205.212.186) on 2013-09-17 15:21

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
isabel marant http://www.papsupport.com

#125 By isabel marant (121.205.212.186) on 2013-09-17 15:20

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
Tiffany Outlet http://www.btmquarterly.com

#124 By Tiffany Outlet (121.205.212.186) on 2013-09-17 14:28

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia
Tiffany and co http://www.bruinmasters.com

#123 By Tiffany and co (121.205.212.186) on 2013-09-17 13:59

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia

#122 By ugg short vs. tall boots (27.159.229.62) on 2013-09-17 08:26

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia

#121 By ugg warehouse sale (110.86.166.70) on 2013-09-17 01:48

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia

#120 By ugg slippers on sale women (110.85.105.74) on 2013-09-14 21:13

???????????????????????????????????? | The Monster Mafia

#119 By ugg usa (117.26.79.174) on 2013-09-13 23:35