แรมกับรอม

posted on 30 Nov 2010 20:08 by monster-mafia
แรม หรือ หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม [1] (อังกฤษ: random access memory: RAM) เป็นหน่วยความจำหลัก ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน หน่วยความจำชนิดนี้ อนุญาตให้เขียนและอ่านข้อมูลได้ในตำแหน่งต่างๆ อย่างอิสระ และรวดเร็วพอสมควร ซึ่งต่างจากสื่อเก็บข้อมูลชนิดอื่นๆ อย่างเทป หรือดิสก์ ที่มีข้อจำกัดในการอ่านและเขียนข้อมูล ที่ต้องทำตามลำดับก่อนหลังตามที่จัดเก็บไว้ในสื่อ หรือมีข้อกำจัดแบบรอม ที่อนุญาตให้อ่านเพียงอย่างเดียว ข้อมูลในแรม อาจเป็นโปรแกรมที่กำลังทำงาน หรือข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล ของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ ข้อมูลในแรมจะหายไปทันที เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ถูกปิดลง เนื่องจากหน่วยความจำชนิดนี้ จะเก็บข้อมูลได้เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้น 1 ประวัติ 2 ประเภทของแรม 3 รูปแบบของโมดูลแรม 4 ดูเพิ่ม 5 อ้างอิง ประวัติ แรมขนาด 4 เมกะบิตของเครื่อง VAX 8600 ประมาณปี 2529 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แรมในการเก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการประมวลผล คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของแรมคือความเร็วที่ใช้เข้าหนึ่งตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยความจำมีค่าเท่าๆ กัน ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่นบางอย่างซึ่งต้องใช้เวลารอกว่าที่บิตหรือไบต์จะมาถึง ระบบแรกๆ ที่ใช้หลอดสุญญากาศทำงานคล้ายกับแรมในสมัยปัจจุบันถึงแม้ว่าอุปกรณ์จะเสียบ่อยกว่ามาก หน่วยความจำแบบแกนเฟอร์ไรต์ (core memory) ก็มีคุณสมบัติในการเข้าถึงข้อมูลแบบเดียวกัน แนวความคิดของหน่วยความจำที่ทำจากหลอดและแกนเฟอร์ไรต์ก็ยังใช้ในแรมสมัยใหม่ที่ทำจากวงจรรวม หน่วยความจำหลักแบบอื่นมักเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่มีเวลาเข้าถึงข้อมูลไม่เท่ากัน เช่น หน่วยความจำแบบดีเลย์ไลน์ (delay line memory) ที่ใช้คลื่นเสียงในท่อบรรจุปรอทในการเก็บข้อมูลบิต หน่วยความจำแบบดรัม ซึ่งทำงานใกล้เคียงฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบัน เป็นข้อมูลในรูปของแม่เหล็กในแถบแม่เหล็กรูปวงกลม แรมหลายชนิดมีคุณสมบัติ volatile หมายถึงข้อมูลที่เก็บจะสูญหายไปถ้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แรมสมัยใหม่มักเก็บข้อมูลบิตในรูปของประจุไฟฟ้าในตัวเก็บประจุ ดังเช่นกรณี ไดนามิคแรม หรือในรูปสถานะของฟลิปฟล็อป ดังเช่นของ สแตติกแรม ปัจจุบันมีการพัฒนาแรมแบบ non-volatile ซึ่งยังเก็บรักษาข้อมูลถึงแม้ว่าไม่มีไฟเลี้ยงก็ตาม เทคโนโลยีที่ใช้ ก็เช่น เทคโนโลยีนาโนทิวจากคาร์บอน (carbon nanotube) และ ปรากฏการณ์ magnetic tunnel ในฤดูร้อนปี พ.ศ. 2546 มีการเปิดตัวแรมแบบแม่เหล็ก (Magnetic RAM, MRAM) ขนาด 128 Kib ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับ 0.18 ไมครอน หัวใจของแรมแบบนี้มาจากปรากฏการณ์ magnetic tunnel ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 บริษัท อินฟินิออน (Infineon) เปิดตัวต้นแบบขนาด 16 Mib อาศัยเทคโนโลยี 0.18 ไมครอนเช่นเดียวกัน สำหรับหน่วยความจำจากคอร์บอนนาโนทิว บริษัท แนนเทโร (Nantero) ได้สร้างต้นแบบขนาน 10 GiB ในปี พ.ศ. 2547 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถจองแรมบางส่วนเป็นพาร์ติชัน ทำให้ทำงานได้เหมือนฮาร์ดดิสก์แต่เร็วกว่ามาก มักเรียกว่า แรมดิสค์ (ramdisk) ประเภทของแรม SRAM (Static RAM) NV-RAM (Non-volatile RAM) DRAM (Dynamic RAM) Dual-ported RAM Video RAM WRAM FeRAM MRAM [แก้]รูปแบบของโมดูลแรม โมดูลแรมแบบต่างๆ จากบนลงล่าง: DIP, SIPP, SIMM 30 พิน, SIMM 72 พิน, DIMM และ DDR DIMM แรมสารกิ่งตัวนำมักผลิตในรูปของวงจรรวมหรือไอซี ไอซีมักจะนำมาประกอบในรูปของโมดูลสำหรับเสียบ มาตรฐานโมดูลแบบต่างๆ ได้แก่ Single in-line Pin Package (SIPP) Dual in-line Package (DIP) Single in-line memory module (SIMM) Dual in-line memory module (DIMM) โมดูลแรมของบริษัท แรมบัส (Rambus) จริงๆ แล้วคือ DIMM แต่มักเรียกว่า RIMM เนื่องจากสล็อตที่เสียบแตกต่างจากแบบอื่น Small outline DIMM (SO-DIMM) เป็น DIMM ที่มีขนาดเล็ก ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แล็บท็อป มีรุ่นขนาด 72 (32 บิต), 144 (64 บิต), 200 (72 บิต) พิน Small outline RIMM (SO-RIMM) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, รอม (ROM: Read-only Memory หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว) เป็นหน่วยความจำแบบสารกึ่งตัวนำชั่วคราวชนิดอ่านได้อย่างเดียว ใช้เป็นสื่อบันทึกในคอมพิวเตอร์ เพราะไม่สามารถบันทึกซ้ำได้ (อย่างง่ายๆ) เป็นหน่วยความจำที่มีซอฟต์แวร์หรือข้อมูลอยู่แล้ว และพร้อมที่จะนำมาต่อกับไมโครโพรเซสเซอร์ได้โดยตรง หน่วยความจำประเภทนี้แม้ไม่มีไฟเลี้ยงต่ออยู่ ข้อมูลก็จะไม่หายไปจากหน่วยความจำ (nonvolatile) โดยทั่วไปจะใช้เก็บข้อมูลที่ไม่ต้องมีการแก้ไขอีกแล้วเช่น เก็บโปรแกรมไบออส (Basic Input output System : BIOS) หรือเฟิร์มแวร์ ที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ ใช้เก็บโปรแกรมการทำงานสำหรับเครื่องคิดเลข ใช้เก็บโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเฉพาะด้าน เช่น ในรถยนต์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมวงจร ควบคุมในเครื่องซักผ้า เป็นต้น หน่วยความจำประเภท ROM นี้ยังแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ตามลักษณะการใช้งานได้หลายประเภท สำหรับเทคโนโลยีในการผลิตตัวไอซีที่ทำหน้าที่เป็น ROM มีทั้งแบบ MOS และแบบไบโพลาร์ ดังแผนภาพ 1 ชนิดของ ROM 1.1 Mask ROM 1.2 PROM (Programmable ROM) 1.3 EPROM (Erasable Programmable ROM) 2 การอ่านขนาดความจุจาก Data Sheet 3 การอ่านข้อมูลจาก ROM ชนิดของ ROM Mask ROM หน่วยความจำประเภทนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายในจะถูกโปรแกรมมาจากโรงงานตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไอซี เราจะใช้ ROM ชนิดนี้ เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง และเหมาะสำหรับงานที่ผลิตครั้งละมากๆ ผู้ใช้ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใน ROM ได้ ROM ประเภทนี้มีทั้งแบบไบโพลาร์และแบบ MOS PROM (Programmable ROM) จากไอซี ROM แบบแรกการโปรแกรมข้อมูลจะต้องโปรแกรมมาจากโรงงาน และต้องผลิตจำนวนมากจึงจะคุ้มค่ากับต้นทุนในการผลิต อีกทั้งโรงงานผู้ผลิตไอซีจะรู้ข้อมูลที่เก็บอยู่ด้วย สำหรับระบบดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์ที่ผลิตออกมาจำนวนไม่มากและต้องการใช้หน่วยความจำ ROM สามารถนำหน่วยความจำ ROM มาโปรมแกรมเองได้ โดยหน่วยความจำนี้จะเรียกว่า PROM ( Programmable Read Only Memory ) หน่วยความจำประเภทนี้ เซลล์เก็บข้อมูลแต่ละเซลล์จะมีฟิวส์ ( fused ) ต่ออยู่ เป็นหน่วยความจำที่ข้อมูลที่ต้องการโปรแกรมจะถูกโปรแกรมโดยผู้ใช้เอง โดยป้อนพัลส์แรงดันสูง ( HIGH VOLTAGE PULSED ) ไอซี PROM ที่ยังไม่ถูกโปรแกรมนั้น ข้อมูลทุกเซลล์หรือทุกบิตจะมีค่าเท่ากันหมด คือ มีลอจิกเป็น 1 แต่เมื่อได้มีการโปรแกรมโดยป้อนแรงดันไฟสูงๆเข้าไปจะทำให้เซลล์บางเซลล์ฟิวส์ขาดไป ทำให้ตำแหน่งที่เซลล์นั้นต่ออยู่มีลอจิกเป็น 0 เมื่อ PROM ถูกโปรแกรมแล้ว ข้อมูลภายใน จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก เนื่องจากฟิวส์ที่ขาดไปแล้วไม่สามารถต่อได้ หน่วยความจำชนิดนี้ จะใช้ในงานที่ใช้ความเร็วสูง ซึ่งความเร็วสูงกว่า หน่วยความจำที่โปรแกรมได้ชนิดอื่นๆ EPROM (Erasable Programmable ROM) หน่วยความจำประเภท EPROM เป็นหน่วยความจำประเภท PROM ที่สามารถลบข้อมูลหรือโปรแกรมข้อมูลใหม่ได้ เหมาะสำหรับงานสร้างวงจรต้นแบบที่อาจต้องมีการแก้ไขโปรแกรมหรือข้อมูลใหม่ ข้อมูลจะถูกโปรแกรม โดยผู้ใช้โดยการให้สัญญาณ ที่มีแรงดันสูง ( HIGH VOLTAGE SIGNAL ) ผ่านเข้าไปในตัว EPROM ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่ใช้ใน PROM หน่วยความจำประเภทนี้มี 2 ประเภท คือ ประเภทที่ลบข้อมูลด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต หรือที่เรียกกันว่า UV PROM ส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นหน่วยความจำที่ลบข้อมูลด้วยไฟฟ้า เรียกว่า EEPROM ย่อมาจาก Electrical Erasable PROM หน่วยความจำประเภท UV PROM การโปรแกรมทำได้โดยการป้อนค่าแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมเข้าไป และข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ตลอดไป สำหรับการลบข้อมูลทำได้ด้วยการฉายแสงอัลตราไวโอเลตเข้าไปในตัว ไอซี โดยผ่านทางช่องใสที่ทำด้วยผลึกควอตซ์ที่อยู่บนตัวไอซี เมื่อฉายแสงครู่หนึ่ง ( ประมาณ 5 - 10 นาที ) ข้อมูลที่อยู่ภายในก็จะถูกลบทิ้ง ซึ่งช่วงเวลาที่ฉายแสงนี้สามารถดูได้จากข้อมูลที่กำหนด ( DATA SHEET ) มากับตัว EPROM หน่วยความจำประเภท EEPROM แม้ว่าจะลบและโปรแกรมข้อมูลได้ด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งสะดวกในการใช้งาน แต่ความเร็วในการอ่าน และเขียนข้อมูลจะไม่เร็วเท่าที่ควร การอ่านขนาดความจุจาก Data Sheet จากรูป แสดงให้เห็นส่วนประกอบพื้นฐานของ ROM ซึ่งจะมีสัญญาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ROM และทุกชิปที่อยู่ใน ROM มักมีการจัดแบ่งแยกหน้าที่เสมอ เช่น ขาแอดเดรสของ ROM เป็นอินพุต ส่วนขาข้อมูลจะเป็นเอาต์พุต โดยหลักการแล้วขาข้อมูลจะต่อเข้ากับบัสข้อมูลซึ่งเป็นบัส 2 ทาง ลักษณะโครงสร้างภายในของข้อมูลในหน่วยความจำสามารถดูได้จาก Data Sheet ของ ROM นั้นๆ เช่น ROM ที่ระบุเป็น 1024 8 หรือ 4096 8 ตัวเลขชุดแรก (1024,4096) จะบอกถึงจำนวนตำแหน่งที่ใช้เก็บข้อมูลภายใน ส่วนตัวเลขชุดที่สอง ( 8,8 ) จะเป็นตัวบอกถึงจำนวนบิตของข้อมูลแบบขนานที่อ่านจาก ROM ในการที่จะกำหนดจำนวนเส้นของบัสแอดเดรสที่ใช้กับ ROM จะสามารถรู้ได้จาก 2 ยกกำลัง x = จำนวนแอดเดรสที่อ้างถึง เช่น 2 ยกกำลัง x = 4096 จะได้ x = 12 ซึ่งก็คือ จำนวนเส้นบัสแอดเดรสนั่นเอง การอ่านข้อมูลจาก ROM CPU จะส่งแอดเดรสไปให้ ROM แอดเดรสดังกล่าวจะปรากฏ เป็นแอดเดรสที่ต้องการอ่าน ใน ROMโดยข้อมูลจะถูกอ่านออกมาเพียงครั้งละ 1 ไบต์เท่านั้น CPU จะต้องให้ช่วงเวลาของการส่งแอดเดรสยาวนานพอประมาณ ( Wait State ) เรียกว่า Access Time โดยปกติแล้วจะต้องใช้เวลาประมาณ 100 - 300 นาโนวินาที ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของ ROM ซึ่ง ROM จะใช้เวลานั้นในการถอดรหัสแอดเดรส ของข้อมูลที่ต้องการจะอ่านออกมาที่เอาต์พุตของ ROM ซึ่งถ้าใช้เวลาเร็วกว่านั้น ROM จะตอบสนองไม่ทัน CPU จะส่งสัญญาณไปทำการเลือก ROM เรียกว่า สัญญาณ CS (Chip Select) เพื่อบอกว่าต้องการเลือก ROM ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเพื่อยืนยันการเลือกชิปนั่นเอง ข้อมูลจะผ่านออกทางขาข้อมูลชั่วขณะจังหวะการเลือกชิป และเมื่อขาการเลือกชิปไม่แอคทีฟ ข้อมูลก็จะเข้าสู่ภาวะที่มีอิมพีแดนซ์สูง

Comment

Comment:

Tweet

Really appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

#106 By free lance boots (219.136.102.208) on 2013-11-01 11:15

Current blog, fresh information, I read it from time to time!!

#105 By imitation ugg femme (219.136.102.20) on 2013-10-21 18:36

phpbb/viewtopic

#104 By deutschland trikot 2012 götze (14.150.73.230) on 2013-09-27 03:56

 อ่านเยอะมึนหัวจุงเบย บ่องตง

#103 By nan (182.53.52.78) on 2013-08-28 10:31

index.php?act=ST&f=

#102 By nouveau maillot espagne coupe du monde 2010 (14.150.72.155) on 2013-08-16 14:14

because then i can follow you over there to. I must say that its good to seek out somebody with some unique ideas.

#101 By Trailer Generator Exporters (36.249.184.95) on 2013-07-25 15:06

Sorry for the huge review, but Im really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if its the right choice for you.

#100 By M-M MTU Exporters (36.249.184.95) on 2013-07-24 22:13

Pretty decent aion kinah. Everyone loves him or her soo significantly. Many people make your paws fashion and are also very classy. Some expensive still deffiantly definitely worth revenue.

#99 By http://www.u7buy.com/aion/ (137.175.20.193) on 2013-07-20 23:43

I want my best buy rs gold. There're excellent and peruse beneficial together with virtually any styles of dresses prefer perspires pants attire as well as skirts. Just the thing we'd reconmmend can be to carry socks considering on the top of you cannot oder whenn any ft snuggle you are more likely to pull out that coat together with really don't be as durable!I've uncovered right from feel....my very own buy rs gold lasted no less than twelve months more time!

#98 By http://www.ursgold.com/ (137.175.20.193) on 2013-07-20 05:50

Aumenta los angeles sensibilidad tctil durante los genitales b otras partes delete cuerpo, produciendo hormigueos durante el rea plvica b potenciando los orgasmos. Durante entire, los efectos duran unas a couple of any four horas.

#97 By Discount Ralph Lauren (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 11:53

Amazingly, may a study located which will buyers obtained simply no serious favorite to aid which holds out and about a transport provided them occurs speedily along with throughout good shape. On the other hand, 15% chosen a new nationally package courier.

#96 By www.riversidemarket.org.uk/montblancpens.aspx (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 11:43

Bumper peel offs doubles so that you can catch the attention of individuals to various non-profit corporations. They will doubles so as to present help connected with certain will cause.

#95 By Nike Air Max (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 10:03

Not too long ago, your woman appeared to be among all 5 females asked to do business with Montblanc through making contributions a sheet of skill with regard to sell. Money lifted go on the way to Unicef to market literacy amid kids.

#94 By oakley sunglasses uk (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 09:55

He's powerful ample in order to live with a deny face two times just like Wiper in addition to functions skates equiped together with seastone through the Tactical Video game titles with Uppr Property. His or her airliner panel is additionally equiped together with seastone around the bottom part presents the pup a bonus from satan berry buyers.

#93 By Oakley Sunglasses Shop (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 09:51

While using the wide variety involving cloth, hues as well as models, you're sure to uncover the excellent nighttime outfit for yourself. You will discover girls gowns.

#92 By Vibram Five Fingers (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 09:02

Tras l . a . aprobacin delete compromiso por los Reyes, l . a . Casa Serious estableci united nations prepare estratgico para que l . a . noticia de l . a . relacin not any llegara your los medios de comunicacin hasta que fuera conveniente. Gym not any fue hasta el 1 de noviembre de 2003 cuando ze anunci por sorpresa el compromiso matrimonial de l . a . periodista disadvantage el prncipe Felipe de Borbn.

#91 By Oakleys UK Is Must-Have When It Comes To Quality Sunglasses (103.7.57.18|192.74.237.145) on 2013-07-12 09:01

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#90 By Burberry Outlet Store (103.7.57.18|46.146.182.32) on 2013-07-02 20:17

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#89 By Chaussure Louis Vuitton (103.7.57.18|46.146.182.32) on 2013-07-02 20:16

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#88 By Prada Outlet (103.7.57.18|182.188.148.250) on 2013-07-02 20:16

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#87 By HERMES OUTLET STORE ONLINE (103.7.57.18|182.188.148.250) on 2013-07-02 20:16

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#86 By Babyliss Hair Straighteners (103.7.57.18|182.188.148.250) on 2013-07-02 20:16

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#85 By casquette ymcmb (103.7.57.18|210.211.127.223) on 2013-07-02 20:16

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#83 By Nike TN (103.7.57.18|182.188.148.250) on 2013-07-02 20:16

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#84 By prada outlet (103.7.57.18|210.211.127.223) on 2013-07-02 20:16

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#82 By nike air max 2013 (103.7.57.18|210.211.127.223) on 2013-07-02 20:16

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#81 By CHANEL OUTLET (103.7.57.18|210.211.127.223) on 2013-07-02 20:16

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#80 By UNLOCKED IPHONE 5 (103.7.57.18|182.188.148.250) on 2013-07-02 20:16

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#79 By Nike TN (103.7.57.18|188.27.28.166) on 2013-07-02 19:24

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#78 By NIKE TN (103.7.57.18|221.204.32.53) on 2013-07-02 19:24

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#77 By Chaussure Timberland (103.7.57.18|221.204.32.53) on 2013-07-02 19:24

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#76 By Babyliss Hair Straighteners (103.7.57.18|188.27.28.166) on 2013-07-02 19:24

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#75 By Chaussure Louis Vuitton (103.7.57.18|221.204.32.53) on 2013-07-02 19:24

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#74 By CHEAP BEATS BY DRE (103.7.57.18|218.11.243.9) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#73 By iphone 5 cheap (103.7.57.18|218.11.243.9) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#72 By Maillot Arsenal (103.7.57.18|218.11.243.9) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#71 By Louis Vuitton (103.7.57.18|218.11.243.9) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#70 By casquette ymcmb (103.7.57.18|86.35.207.245) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#68 By Chaussure Louis Vuitton (103.7.57.18|111.75.254.89) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#69 By Fake Oakley (103.7.57.18|86.35.207.245) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#66 By Maillot Arsenal (103.7.57.18|112.231.125.102) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#66 By nike air max 2013 (103.7.57.18|111.75.254.89) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#64 By Chaussure Timberland (103.7.57.18|113.6.121.138) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#65 By TRX Suspension Training (103.7.57.18|86.35.207.245) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#63 By cheap Beats by dre (103.7.57.18|112.231.125.102) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#61 By Gucci Bags Outlet (103.7.57.18|113.6.121.138) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#62 By hermes outlet (103.7.57.18|182.34.43.56) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#59 By Hermes Outlet Store Online (103.7.57.18|113.6.121.138) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#60 By burberry outlet online (103.7.57.18|182.34.43.56) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#57 By Chaussure Louis Vuitton (103.7.57.18|113.6.121.138) on 2013-07-02 19:23

แรมกับรอม | The Monster Mafia

#57 By Chaussure Louis Vuitton (103.7.57.18|27.193.208.220) on 2013-07-02 19:23